BH按摩椅品牌故事 BH按摩椅媒體新聞 客戶實證 按摩椅產品系列 展售據點 按摩技法 聯絡我們 BH粉絲團
客戶實證
::首頁 > 客戶實證

BH按摩椅見證-MB1000球王按摩椅-基隆市簡先生

點選圖片播放 2011/04 BH MB1000球王按摩椅見證者-基隆市簡先生 影片

2011/04 BH MB1000球王按摩椅見證者-基隆市簡先生

 


上一篇:BH按摩椅見證-MB1000球王按摩椅-新莊市盧小姐
下一篇:BH按摩椅見證-MB1000球王按摩椅-高雄市許小姐
 
BH Shiatsu 按摩椅